Daftar Blog Saya

Minggu, 05 Januari 2014

Sajak Kyai Budi

Cangkeman Cinta

28 Desember 2013 pukul 12:17


Kala mentari terbit langit menjerit-jerit

:Ya Allah Tuhanku!!!
"Izinkanlah daku runtuh berkeping-keping
Kyai Budi Harjono
Kyai Budi Harjono
untuk menjatuhi anak Adam
karena ia telah menikmati rizkiMu
dan enggan bersyukur kepadaMu."

Bumi pun memekik-mekik

:Ya Allah Tuhanku!!!
"Izinkan daku retak merekah
dan menelan anak Adam
karena ia telah memakan rizkiMu
dan tidak bersyukur kepadaMu."

Gunung-gunung menggesa

:Ya Allah Tuhanku!!!
"Izinkan daku meletus
yang letusannya menjatuhi anak Adam
karena ia telah memakan karuniaMu
dan tidak bersyukur kepadaMu."

Allah pun menjawab

:"Cangkemanmu telah aku dengar!!!
Andaikan 'dapurmu' yang menciptakan Adam
dan anak cucunya
niscaya 'dapurmu' ora bakal tegel,tak sampai hati
berbuat yang demikian
Akulah yang menciptakan
relakan Aku bersama hamba-hambaKu
kelak apabila mereka bertaubat kepadaKu
maka Akulah Dzat Yang Maha Penyayang kepada mereka
bukan 'dapurmu'
Dan kalau mereka tidak bertaubat
maka Akulah yang akan membimbing mereka
bukan dapurmu."

[Hadis]

Tidak ada komentar: